Regulamin i warunki sprzedaży

Regulamin sklepu internetowego LittleBigShop.pl


obowiązuje od 25. 12. 2019
§ 1. Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin jest podstawą prawną normującą zasady korzystania z całego serwisu internetowego LITTLE BIG SHOP, znajdującego się pod domeną LittleBigShop.pl należącego do LITTLE BIG SHOP Sabina Trowska z siedzibą w Gdańsku, ul. Internetowa 67, 80-298, NIP 7272365914, REGON 362267330
Zawartość strony internetowej LITTLE BIG SHOP – jej struktura, grafika, logotyp, zdjęcia ilustracyjne oraz produktowe oraz teksty zawarte na stronie sklepu stanowią własność LITTLE BIG SHOP Sabina Trowska oraz podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2000r., Nr 80, poz. 904, z póź. zm.).
Nazwa i logo są znakami towarowymi będącymi prawną własnością LITTLE BIG SHOP Sabina Trowska.
Żadna część merytoryczna czy graficzna (artykuły, treści, zdjęcia, grafika) nie może być rozpowszechniana w publikacjach drukowanych, elektronicznych oraz internetowych bez zgody właściciela LITTLE BIG SHOP.
Warunkiem korzystania z serwisu LITTLE BIG SHOP, w szczególności składania zamówień i korzystania z możliwości interaktywnych Mojego Konta dla użytkowników zarejestrowanych, jest uprzednia akceptacja wszystkich zasad niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie Użytkownika do ich należytego przestrzegania.
Użytkownik zarejestrowany akceptuje wszystkie zasady Regulaminu poprzez Rejestrację w serwisie  littlebigshop.pl.
Użytkownik niezarejestrowany, chcący złożyć zamówienie, każdorazowo akceptuje wszystkie zasady Regulaminu poprzez zaznaczenie opcji „Akceptuję Regulamin serwisu” przed zakończeniem procesu składania zamówienia.
§ 2. Definicje
eSklep – sklep internetowy należący do LITTLE BIG SHOP Sabina Trowska, znajdujący się na stronach serwisu internetowego pod domeną LittleBigShop.pl
Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka)
Użytkownik niezarejestrowany – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z serwisu internetowego LITTLE BIG SHOP.
Użytkownik – użytkownik, który dokonał rejestracji w serwisie internetowym LITTLE BIG SHOP, posiada swój własny login i hasło oraz dostęp do wszystkich interaktywnych opcji Mojego Konta.
Klient – Użytkownik, który złożył zamówienie w sklepie internetowym LITTLE BIG SHOP oraz dokonał za niego płatności, która dotarła do firmy LITTLE BIG SHOP.
Zamówienie specjalne – każdy produkt nie będący w stałej ofercie LITTLE BIG SHOP, którego realizacja została indywidualnie ustalona z Użytkownikiem.
§ 3. Produkty
Produkty będące oferowane na stronie  LittleBigShop.pl (chyba, że opisano inaczej) są produktami nowymi i wolnymi od wad. Każdy z nich ma swój szczegółowy opis w eSklepie dotyczący jego specyfikacji. Klient, przed dokonaniem zakupu, powinien obowiązkowo zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi produktu umieszczonymi w serwisie LITTLE BIG SHOP.
Złożenie zamówienia traktowane jest jako akceptacja wszystkich informacji opisowych całego produktu i jego składowych.
Zdjęcia wszystkich produktów zostały wykonane z należytą starannością w celu oddania jak największej ilości szczegółów w wyglądzie i odwzorowania rzeczywistego wyglądu produktu – w szczególności kolorów, wzoru i formy. Ewentualne różnice pomiędzy zdjęciem a rzeczywistym produktem mogą wynikać z indywidualnych ustawień każdego z komputerów i nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego produktu.
Zamieszczone na stronie  LittleBigShop.pl informacje nie stanowią naszej wiążącej oferty w rozumieniu art.66 ust.1 kodeksu cywilnego.
§ 4. Ceny
Ceny wszystkich produktów LITTLE BIG SHOP podawane są w polskiej walucie (złoty polski – PLN), są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
LITTLE BIG SHOP ma prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie eSklepu, w szczególności do przeprowadzania akcji promocyjnych.
Ceny każdego produktu są wiążące w chwili składania zamówienia przez Użytkownika.
Koszt wysyłki uzależniony jest od sposobu płatności oraz sposobu dostawy.
Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, zaniechania dostaw i dokonywania okresowych przerw w dostawach oraz przeprowadzania na stronach Sklepu akcji promocyjnych. Rabaty nie sumują się.
§ 5. Składanie zamówienia
LITTLE BIG SHOP prowadzi sprzedaż produktów poprzez eSklep znajdujący się na stronach  LittleBigShop.pl LITTLE BIG SHOP nie prowadzi sprzedaży w siedzibie przedsiębiorstwa, gdzie znajduje się wyłącznie biuro.
Warunkiem dokonania zakupów produktów w eSklepie jest wypełnienie formularza zamówienia (wszystkie obowiązkowe rubryki zgodnie ze stanem rzeczywistym) oraz dokonanie płatności za zamówione produkty, a także zaakceptowanie regulaminu.
Zamówienia można składać całodobowo, jednakże czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania pieniędzy przesłanych przez Klienta na konto LITTLE BIG SHOP w dniu roboczym od 9 – 17.00 (tj. pn. – pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Jeśli potwierdzenie płatności dotarło do LITTLE BIG SHOP w dniu świątecznym, w weekend lub po godz. 17.00, jego realizacja rozpocznie się w pierwszym, najbliższym dniu roboczym następującym po tej dacie.
§ 6. Zmiana lub rezygnacja z zamówienia
W razie braku możliwości realizacji zamówienia już opłaconego, LITTLE BIG SHOP zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia (z powodu braku dostępności towaru), o czym niezwłocznie poinformuje Klienta. W momencie, gdy Klient nie zadeklaruje chęci zakupu innego produktu, LITTLE BIG SHOP niezwłocznie odeśle pieniądze Klienta na konto, z którego płatność została nadesłana.
Klient może wycofać złożone zamówienie lub wprowadzić do niego zmiany tylko do momentu, otrzymania wiadomości drogą elektroniczną z informacją o wysyłce zamówienia na podany w formularzu adres.
Wycofanie lub zmiana zamówienia może nastąpić tylko w formie wiadomości wysłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres:  biuro@littlebigshop.pl a wiadomość musi być zatytułowana:
W przypadku wycofania: Wycofanie (nr zamówienia)
W przypadku zmiany: Zmiana (nr zamówienia)

§ 7. Płatności
Klient opłaca złożone zamówienie poprzez dokonanie na konto LITTLE BIG SHOP przelewu w kwocie odpowiadającej wartości zamówionego towaru oraz kosztów przesyłki za pomocą    przelewy24.pl – systemu szybkich płatności elektronicznych lub przelewu zwykłego bezpośrednio na konto LITTLE BIG SHOP lub w inny sposób uzgodniony przez strony.
Nadanie paczki z zamówionym towarem następuje nie wcześniej niż po pełnym opłaceniu przez Klienta złożonego zamówienia.

Jeśli zostało złożone zamówienie na produkty, których w bieżącej chwili nie posiadamy na stanie magazynowym, a jest podana data dostawy produktu na stronie sklepu, sklep zwróci środki na konto klienta po pisemnej zgodzie klienta i wyraźnej informacji o rezygnacji z zakupu produktu niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

§ 8. Realizacja zamówienia
LittleBigShop.pl przystępuje do realizacji zamówienia niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty od Klienta na konto bankowe*.
W przypadku zamówień specjalnych, przystąpienie do realizacji zamówienia rozpoczyna się, gdy wpłata zostanie zaksięgowana na koncie bankowym oraz po ustaleniu wszystkich szczegółów dotyczących zamówienia.
Termin realizacji zamówienia to maksymalnie 15 dni roboczych i liczony jest od momentu zaksięgowania płatności na koncie LITTLE BIG SHOP do nadania paczki. Jeśli potwierdzenie płatności dotarło do LITTLE BIG SHOP w dniu świątecznym, w weekend lub po godz. 17.00 – czas realizacji liczony jest od pierwszego, najbliższego dnia roboczego. Paczki pakowane są wyłącznie w weekendy i wysyłane w następnym dniu roboczym.
Termin realizacji zamówień specjalnych termin ustalany jest indywidualnie z klientem i nie powinien przekroczyć 90 dni kalendarzowych od momentu potwierdzenia płatności dotarło do LITTLE BIG SHOP w dniu świątecznym, w weekend lub po godz. 17.00 – czas realizacji liczony jest od pierwszego, najbliższego dnia roboczego.
Jeśli Klient złożył zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji – zostanie ono zrealizowane zgodnie z najdłuższym czasem realizacji i wysłane łącznie, w jednej przesyłce. Czas dostawy nie jest wliczony do terminu realizacji.
Do każdego zamówienia, w dniu zaksięgowania płatności, LITTLE BIG SHOP wystawia i załącza, zgodnie z wyborem Klienta, paragon lub fakturę VAT. 
Klient zobowiązany jest do zachowania dowodu sprzedaży przez okres 2 lat od daty zakupu.
O dokonaniu przez LITTLE BIG SHOP wysyłki zamówionych produktów, Klient jest informowany drogą elektroniczną.
Na całkowity termin realizacji zamówienia składa są termin wysyłki towaru podany w pkt. 2 a,b  niniejszego paragrafu, plus deklarowany przez operatora pocztowego/firmę kurierską czas dostawy.
Sklep nie ma wpływu na termin dostarczenia przesyłki przez operatora pocztowego/firmę kurierską do adresata.
Przy realizacji zamówień specjalnych, LITTLE BIG SHOP zastrzega sobie możliwość opóźnienia w ich realizacji, o czym informuje Klienta drogą elektroniczną.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez klienta.

§ 9. Koszty transportu
Koszty transportu przesyłki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pokrywa Klient zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie LittleBigShop.pl
Informacja o cenach przesyłki oraz dostępnych sposobach dostawy jest umieszczona na stronie LittleBigShop.pl w zakładce Warunki dostawy.

§ 10. Odbiór przesyłki
W czasie odbioru przesyłki kurierskiej Klient przed podpisaniem dokumentu odbioru przesyłki zobowiązany jest do sprawdzenia stanu przesyłki.
Jeśli stan przesyłki budzi wątpliwości, Klient ma prawo odmówić jej odbioru. W obecności doręczającego należy spisać protokół szkód lub braków, i niezwłocznie skontaktować się z LITTLE BIG SHOP drogą elektroniczną.
Sporządzenie protokołu odbioru spisanego w obecności doręczającego stanowi podstawę do przyjęcia i uznania reklamacji.
Jeśli Klient przyjął i pokwitował przesyłkę bez jej wcześniejszego sprawdzenia, ryzyko uszkodzenia jej zawartości lub jakichkolwiek braków przechodzi na Klienta w momencie pokwitowania jej odbioru.
Jeśli odbiór przesyłki przez Klienta nie nastąpi w ustalonym przez przewoźnika czasie (zgodnie z regulaminem operatora Inpost lub firmy kurierskiej wybranej przez klienta), a zamówiony produkt wróci po tym czasie do LITTLE BIG SHOP, uznaje się, iż Klient odstąpił od umowy sprzedaży. Tym samym, w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania zwrotu przez LITTLE BIG SHOP, Klient otrzyma zwrot pieniędzy za zamówione, ale nieodebrane produkty. Koszt transportu nie jest zwracany.

§ 11. Zwrot i wymiana
Każdemu Klientowi w ciągu 14 dni od dnia potwierdzenia doręczenia przesyłki przysługuje prawo zwrotu (odstąpienia od umowy) albo prawo wymiany produktu.
Prawo do zwrotu lub wymiany produktu na inny w tej samej cenie (lub w innej cenie, po dopłaceniu różnicy przez Klienta lub zwrotu nadwyżki przez LITTLE BIG SHOP) następuje po wyrażeniu pisemnej zgody (wysłanej via e-mail) przez LITTLE BIG SHOP oraz pod koniecznym warunkiem, iż Klient posiada dowód sprzedaży zwracanego lub wymienianego produktu. Oddawany produkt nie może być użytkowany, uszkodzony, nosić śladów użytkowania, powinien być czysty i wolny od jakichkolwiek wad.
Prawo do zwrotu produktu w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki i bez podawania przyczyny przysługuje Klientowi na podstawie art. 7, ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Aby odstąpić od umowy sprzedaży Klient w ciągu 14 dni musi złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży i wysłać je drogą elektroniczną na adres  biuro@littlebigshop.pl. Ponadto, oświadczenie należy wydrukować, podpisać i załączyć do przesyłki ze zwracanymi produktami. Zwrot produktu może nastąpić pod warunkiem, że Klient posiada jego dowód sprzedaży, a produkt jest opakowany w sposób określony pkt 4 oraz nie posiada żadnych śladów użytkowania lub jakiegokolwiek naruszenia, usterek czy wad. Zgodnie z Art. 3 p. 7 Ustawy o prawach konsumenta, zwrotowi nie podlegają wyroby medyczne.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W takim przypadku kwota zwracana przez LITTLE BIG SHOP zostanie pomniejszona o wartość wyrządzonej szkody.
Przesyłka, w której znajduje się zwracany, reklamowany lub wymieniany przedmiot musi zawierać odpowiednie zabezpieczenia transportowe (styropian, foliowe wypełnienie lub odpowiednie opakowanie chroniące przedmiot przed zniszczeniem w czasie transportu), dowód zakupu oraz podpisane oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży/ wypełniony druk reklamacyjny.
LITTLE BIG SHOP ma prawo nie przyjąć przesyłki, która nie spełnia wymogów bezpiecznego transportu opisanych w § 11 pkt 5 i tym samym odmówić zwrotu wartości przedmiotu.
Zwrot przesyłki, pod rygorem jej nieprzyjęcia, następuje paczką pocztową lub przesyłką kurierską. Klient jest zobowiązany do posiadania potwierdzenia nadania przesyłki.
Po otrzymaniu przesyłki zwrotnej LITTLE BIG SHOP w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania zwróci Klientowi na konto, z którego opłacono zamówienie, równowartość tego zamówienia.
Koszt dostawy przesyłki zwracanej lub reklamowanej pokrywa Klient.
Jeżeli klient wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Postanowienia określone pkt 1-7 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do wymiany towaru na inny.
Na mocy art. 10 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z dnia 31 marca 2000 r., nr 22, poz. 271) Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży, jeśli produkt został wykonany na jego specjalne zamówienie, opatrzony wykonanym specjalnie dla niego znakiem, a także jeśli został on na jego życzenie zmniejszony lub powiększony.
§ 12. Postępowanie reklamacyjne
Ewentualne reklamacje dotyczące artykułów LITTLE BIG SHOP winny być zgłaszane na adres e-mail biuro@littlebigshop.pl, wpisując w tytule maila słowo "Reklamacja" i nr zamówienia którego dotyczy lub pisemnie na adres 80-298 Gdańsk, ul. Internetowa 67 i powinny zawierać następujące dane: oznaczenie podmiotu składającego reklamację – imię nazwisko lub firma, przedmiot reklamacji, adres, adres e-mail, wraz z opisem zgłaszanych zastrzeżeń.
Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 10 dni od dnia otrzymania reklamacji (zawierającej dane, o których mowa w pkt 1). Odpowiedź na reklamację (pisemna lub e-mail) zostanie wysłana na adres lub adres e-mail składającego reklamację podany w reklamacji.
Wszelkie reklamacje dotyczące umów sprzedaży powinny być załatwiane pomiędzy Sprzedającym i Kupującym.
§ 13. Odpowiedzialność i prawa autorskie
Littlebigshop.pl nie ponosi odpowiedzialności związanej z ewentualnymi roszczeniami osób trzecich dochodzonych tytułem naruszenia ich praw, w szczególności praw autorskich i pokrewnych. Wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw osób trzecich ponosi Klient.
W razie ujawnienia się roszczeń osoby trzeciej w zakresie bezprawnego naruszania jej praw przez Klienta, zobowiązany jest on do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych potrzebnych do usunięcia skutków naruszeń.
§ 14. Postanowienia końcowe
Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie LITTLEBIGSHOP oraz na stronie internetowej LittleBigShop.pl.
LITTLEBIGSHOP ma prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich na stronie internetowej LittleBigShop.pl 
Sprawy nieregulowane niniejszym Regulaminem normowane są powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą o prawach konsumenta, kodeksem cywilnym, kodeksem postępowania cywilnego, ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

*Nie dotyczy sytuacji, w których podana jest na stronie https://littlebigshop.pl informacja o urlopie, przerwie technicznej itp. W tym przypadku czas realizacji zamówienia nastąpi w terminie podanym w komunikacie na stronie sklepu.